HEPATITIDA

Mezi virové hepatitidy je řazeno několik infekcí, vyvolaných primárně hepatotropními viry, virem hepatitidy A, B, C, D, E. Onemocnění mají podobný klinický obraz v důsledku zánětlivě degenerativních změn v jaterní tkáni, ale jsou odlišná z hlediska epidemiologického, imunologického a patogenetického. Neexistuje zkřížená imunita mezi infekcemi jednotlivými typy hepatitických virů.

Interpretace výsledků sérologických vyšetření u virových hepatitid

Anti-HAV
IgM Ig celk.
HBsAg HBeAg Anti-HBe Anti-HBc Anti-HBs Anti-HCV  
+ - - - - - - - Akutní VHA
- + - - - - - - Imunita po VHA
Imunita po vakcinaci
- - + + - - (+) - - Inkubační doba VHB
Akutní VHB (časné stad.)
- - + + - + - - Akutní VHB
Chronická VHB
- - + - + + - - Pozdní stadium VHB
Chronická VHB
- - - - + + + - Rekonvalescencen po akutní VHB
- - - - - + + - Vyléčená VHB
- - - - - - + - Vakcinace proti VHB
Opakovaná expozice VHB bez infekce
Vyléčená VHB
- - - - - + - - Vyléčená VHB
Časná rekonvalescence po VHB
Chronická VHB
- - + - - - - - Asymptomatické nosičství HBsAg
- - - - - - - + VHC akutní nebo chronické

Pozn.: Existují kombinované nákazy, vyvolané průvodci jednotlivých typů virových hepatitid.