VIROVÁ HEPATITIDA C

l. Původce - agens

Virus hepatitidy C (HCV), RNA virus z čeledi Flaviviridae, rod Hepacavirus. Byla popsána řada typů a subtypů, jejich klinický a epidemiologický význam je objasňován.

2. Klinický obraz a diagnostika infekce

Pokud dojde ke klinicky symptomatickému onemocnění, je vyznačena anorexie, neurčité žaludeční potíže, nauzea, zvracení, ikterus se vyvíjí méně často než u hepatitidy B, průběh nemoci je většinou lehký. Vzácně se vyvíjí fulminantní forma hepatitidy s fatálním koncem. U 75 % infikovaných probíhá onemocnění inaparentně.
Závažný je vznik chronické infekce se stálým nebo kolísavým zvýšením hladin jaterních enzymů. Postihuje přes 70 % infikovaných, u 30-60 % z nich se může vyvinout chronická aktivní hepatitida, u 5-20 % pacientů se objeví cirhóza. Je popsána spojitost infekce HCV se vznikem hepatocelulárního karcinomu.
Sérologická diagnostika spočívá ve stanovení anti - HCV protilátek imunoenzymatickými testy (ELISA), nejlépe třetí generace. Protilátky se mohou objevit až 6 měsíců po infekci, průměrně 12 týdnů. K ověření pozitivity protilátek se používá konfirmačních testů (např. RIBA), popř. se prokazuje virémie HCV detekcí DNA pomocí PCR.

3. Výskyt

Po celém světě. Relativně vysoká incidence infekce HCV je v Japonsku, na Středním Východě, v Africe, jižní Evropě. Před vyšetřováním dárců krve na přítomnost anti-HCV protilátek byl HCV nejčastější příčinou potransfuzních hepatitid. V České republice je ročně hlášeno 150-200 případů akutních VHC, u dárců krve je prevalence anti-HCV protilátek okolo 0,5%. Vyšší prevalence je např. u i. v. narkomanů, hemofiliků, hemodialyzovaných.

4. Zdroj - rezervoár

Člověk, experimentálně byl infikován šimpanz.

5. Cesta přenosu

Parenterální. Ojediněle je popisován vertikální přenos, přenos v rodinách a přenos sexuální.

6. Inkubační doba

Od 2 týdnů do 6 měsíců, nejčastěji 6-9 týdnů.

7. Období nakažlivosti

Jeden i více týdnů před začátkem onemocnění, dlouhodobé u viremických chronických infekcí.

8. Vnímavost

Všeobecná. K reinfekci dochází i v přítomnosti protilátek.

9. Principy terapie

Symptomatická terapie, u chronických infekcí alfa-interferon, případně v kombinaci s antivirovými preparáty.

10. Epidemiologická opatření

  1. preventivni
  2. represivní