PNEUMONIE VYVOLANÁ CHLAMYDIÍ PNEUMONIAE

1. Původce - agens

Chlamydia pneumoniae kmen TWAR.

2. Klinický obraz a diagnostika infekce

Akutní respirační onemocnění s kašlem, bolestí v krku, chrapotem a horečkou. Časté jsou chropy na plících, sputa se tvoří málo. Rtg vyšetření prokazuje ohraničený infiltrát v středním nebo dolním plicním poli. Onemocnění probíhá mírně, ale uzdravování je pomalé, s kašlem přetrvávajícím několik týdnů. U starších osob může bronchitida a sinusitida přejít do chronicity.
Diagnostika se opírá o sérologická vyšetření - vyšetření specifických IgM protilátek a z párových sér IgG protilátek. Izolační pokus viru z faryngeálního výtěru se provádí na kuřecích embryích a tkáňových kulturách.

3. Výskyt

Na celém světě. Onemocnění bylo prokázáno ve všech věkových skupinách.

4. Zdroj - rezervoár

Pravděpodobně člověk. Virus ani protilátky proti němu nebyly prokázány u ptáků, ani jiných zvířat.

5. Cesta přenosu

Není jasná. Možný je přímý kontakt s předměty kontamino-vanými sekrety nemocného i vzdušný přenos.

6. Inkubační doba

Relativně dlouhá, 10 a více dnů.

7. Období nakažlivosti

Není přesně stanovené, ale předpokládá se dlouhé až 8 měsíců.

8. Vnímavost

Vnímavost je všeobecná, zvýšená u osob s chronickým respiračním onemocněním. Imunita po onemocnění je nedokonalá, recidivy pneumonie vyvolané opakovaně TWAR agens byly pozorovány.

9. Principy terapie

Tetracyclin nebo erytromycin per os po dobu 10-14 dnů.

10. Epidemiologická opatření

  1. preventivní
  2. represivní