CHLAMYDIOVÉ POHLAVNÍ NÁKAZY

1. Původce - agens

Chlamydia trachomatis imunotypy D až K.

2. Klinický obraz a diagnostika infekce

U mužů se tato nákaza přenosná pohlavní cestou manifestuje jako uretritida a u žen jako hnisavá cervicitida.
Klinické projevy zánětu močové trubice mužů, které prakticky nelze odlišit od kapavky, zahrnují mukopurulentní výtok, pocit svědění v uretře a pálení při močení. Asymptomatickou infekci lze prokázat u 1-25 % sexuálně aktivních mužů. Komplikace nebo následky infekce se mohou projevit jako zánět nadvarlat, neplodnost a Reiterův syndrom. U homosexuálních mužů nebývá vzácná chlamydiová proktitida.
U žen mohou být klinické projevy naprosto stejné jako u kapavky, často se manifestující jako mukopurulentní endocervikální výtok s edémem, erytémem a náchylnosti k endocervikálnímu krvácení. Komplikace a následky infekce zahrnují salpingitidy s rizikem sterility, ektopické těhotenství nebo chronickou bolest v oblasti pánevní. Méně častými projevy jsou bartolinitida, hnisavá uretritida, perihepatitida a proktitida.
Infekce v průběhu těhotenství může mít za následek předčasnou rupturu blan a tím i porod a zánět spojivek a plic u novorozence.
Endocervikální chlamydiová infekce bývá spojována se zvýšeným rizikem infekce HIV.
Diagnostika nespecifické (negonokokové) uretritidy bývá založena na neúspěchu průkazu a izolace N. gonorrhoeae. K potvrzení chlamydiové etiologie infekce se vyšetřují endocervikální a uretrální výtěr metodami přímé imunofluorescence s monoklonálními protilátkami, nebo kultivací na tkáňových kulturách.

3. Výskyt

Nákaza je běžná na celém světě. 35-50 % nespecifických uretritid bývá spojováno s infekcí Ch. trachomatis. Světová zdravotnická organizace odhaduje roční výskyt na 89 miliónů případů.

4. Zdroj - rezervoár

Pouze člověk, jak s manifestní tak inaparentní formou onemocnění.

5. Cesta přenosu

Pohlavní styk.

6. Inkubační doba

Pravděpodobně 7-14 dní i delší.

7. Období nakažlivosti

Není známé. Recidívy nejsou vzácné.

8. Vnímavost

Vnímavost je všeobecná, humorální imunita po prožitém onemocnění nebyla prokázána, celulární imunita je imunotypově specifická.

9. Principy terapie

Jelikož chlamydiální infekce bývá často duální spolu s gonokokovou, doporučuje se terapie zaměřená proti oběma agens při podezření na jedno z nich. Doxycycline, Tetracyclin nebo Erytromycin jsou lékem volby.

10. Epidemiologická opatření

  1. preventivní
  2. represivní