CHLAMYDIOVÉ INFEKCE

Význam chlamydií jako důležitých lidských patogenů v poslední době výrazně stoupá, zejména díky zdokonaleným diagnostickým technikám umožňujícím jejich detekci. Onemocnění lidí vyvolávají 3 druhy chlamydií: