CHLAMYDIOVÁ KONJUNKTIVITIDA

1. Původce - agens

Chlamydia trachomatis sérovary D až K.

2. Klinický obraz a diagnostika infekce

U novorozenců se manifestuje jako akutní purulentní konjunktivitida, která spontánně ustupuje během několika týdnů. Zánět oka může přetrvávat rok i déle a způsobit zjizvění spojivky a infiltraci rohovky (mikropannus). U dětí a dospělých se infekce projevuje jako akutní folikulární konjunktivitida s hyperémii, infiltrací a mírnou mukopurulentní sekrecí. Častá je lymfadenopatie preaurikulárních uzlin na postižené straně. Agens může infikovat také močové cesty a vyvolat uretritidu a cervicitidu.

3. Výskyt

Sporadicky na celém světě u promiskuitních osob. Novorozenecké konjunktivitidy vyvolané Ch. trachomatis jsou běžné.

4. Zdroj - rezervoár

Člověk.

5. Cesta přenosu

Pohlavním stykem a prsty kontaminovanými infikovanými sekrety genitálii. U novorozenců přímým kontaktem během porodu.
K epidemickému výskytu může dojít při koupání v nechlorovaných bazénech.

6. Inkubační doba

5-12 dní u novorozenců, 6-19 dní u dospělých osob.

7. Období nakažlivosti

Po dobu vylučování agens sekrety genitálií a spojivkového vaku. Nosičství oční infekce bylo pozorováno až 2 roky po porodu.

8. Vnímavost

Vnímavost je všeobecná, imunita po prodělaném onemocnění nebyla prokázána i když reinfekce mívají lehčí průběh.

9. Principy terapie

U dospělých tetracyclin, erytromycin nebo sulfonamidy per os po dobu 1 týdne.
U novorozenců se doporučuje léčba erytromycinem po dobu 2 týdnů jako profylaxe rizika chlamydiové pneumonie.

10. Epidemiologická opatření

  1. preventivní
  2. represivní