Nektere predmety z rocniku 1. a 2. obor PC systemyDA prevodniky a LPT, COM - Ps

Cast 1. - Povidani pres COM
Cast 2. - Povidani pres LPT + Blikani diod pres LPT
Cast 3. - TV prevodnik ... (prubehy)

krok zpet