Nektere predmety z rocniku 1. a 2. obor PC systemyTurbo Paskal 7.0 - Oz

BinTree - Binarni strom (bez ukazatele NIL)
Linsez - Linearni seznam tak jak ma byt
Mutace - Mutace a potomci, hledani idealniho jedince
Mys - Pomocna knihovna :O)
Skola - Prubezne prace ve skole
Mix - Pomocne utilitky, perfektnije TXTclr
-o- - I v nekterych ostatnich predmetech treba Matika

krok zpet