Nektere predmety z rocniku 1. a 2. obor PC systemyPadsGo, Eagle - Pr

Eagle3 - Prace s Eagle3 pri hodinach (RH, mutvbr)
PadsGO - Prace s PadsGO pri hodinach (ap, bus, ip, ir, menic, svitiva d)

krok zpet

Pro PadsGo: soucastky se propojuji addcon

      res* - rezistory
      c* --- kondenzatory
      d* --- diody
      bc* -- tranzistory
      4* --- integrovane obvody
      sw --- spinace
      led* - led diody
      zdirka - zdirka