Nektere predmety z rocniku 1. a 2. obor PC systemyEko - p. Sz

Kalkulace - Kalkulace.doc - dokokument pro Word 2000
Kapa. Prop. - Kapacitni-Propocty.doc - dokokument pro Word 2000
Mzda - Mzda.xls - dokokument pro Excel 2000
Odpisy - Odpisy.doc - dokokument pro Word 2000

krok zpet