Nektere predmety z rocniku 1. a 2. obor PC systemyCislicovka - Uh

Prace - Prace pri hodinach AS51 + ISP Sinario
KrokMot - Krokovy motorek AS51 (Zaverecna prace + dokument Word 2000)
Hex-Display - HEXdisplay.doc - Dokument pro Word 2000)
Scitacka, Logika - Scitacka a Logika - Dokument Word 2000 + obrazky v BMP)

krok zpet